Katja Väyrynen

Olen opiskellut koulunkäyntiavustajaksi, yhteiskuntatieteiden maisteriksi, ammatilliseksi opettajaksi, yrittäjäksi ja vyöhyketerapeutiksi sekä perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntijaksi. Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa ja pyrkimys tietoiseen läsnäoloon luontainen osa minua. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja yrittäjyyden koulutusohjelmassa innostuin työhyvinvoinnista, kouluttamisesta ja osaamisen johtamisesta. Olenkin työskennellyt pääasiassa eri kouluasteilla, vuodesta 2001 lähtien sosiaali- ja terveysalan ammatillisena opettajana ja aikuiskouluttajana kehittäen koulutusta ja opettajuutta. Olen siis arvioinnin ja ohjauksen ammattilainen ja oppimisen haluni kohdistuu ammatillisen kehittymisen lisäksi myös terveyden edistämiseen, hoitomuotojenkehittämiseen länsimaisen lääketieteen rinnalle (esim. saattohoidossa ja apteekkipalveluiksi), sisustamiseen ja fengshuihin. Näissä teemoissa olen kouluttanut lyhytkursseja mm. kansalaisopistoilla, VESO-päivissä ja vyöhyketerapeuttista jalkahierontaa jalkojenhoidon ammattitutkinnossa. Tällä hetkellä kehitän saattohoitoa ja sen toimintaympäristöjä. Olen myös kehittänyt apteekkiin soveltuvat Harmoniaa-yhdistelmähoidot ja kouluttanut osaajat näihin Ympyrätalon apteekkiin. Aion lähivuosina syventää sekä kiinalaisen lääketieteen että fengshuin opintoja näiden alkuperäismaassa. Jatkuvan opiskelun ohessa olen myös saanut iloita kolmesta reippaasta lapsesta, hyvistä ihmisistä lähipiirissäni ja lukuisista haastavista tilanteista elämässäni. Kaikella on merkityksensä. Niin myös sillä, että osaa kysyä silloin, kun ei asiaan tiedä vastausta ja että oppii jokaisena päivänä jotain uutta. Pyrin aina hyvään!

Harmoniaa - osaamisen luovaa yhdistämistä

"On kuunneltava kehoaan ja tultava kuulluksi kosketuksen kautta." -Katja

Harmoniaa-hyvinvointi- ja koulutuspalvelut Katja Väyrynen on joensuulainen toiminimiyritys, joka on perustettu vuonna 2009. Yritykseni tarjoaa luotettavia luontaishoitopalveluja sekä suunnittelee persoonallisuutta tukevia asuin- ja työympäristöjä, joiden sisustussuunnittelussa voidaan asiakkaan halutessa huomioida myös fengshui-filosofiaa.

Yrityksen erikoisosaaminen perustuu useiden vuosien asiakaskokemuksiin ja sen pohjalta alkaneeseen omatoimiseen opiskeluun, alan koulutuksiin ja kursseihin sekä vuodesta 1997 alkaen tehtyihin hoitoihin läheisille, ystäville ja vähitellen muuttuen ammatilliseksi toiminnaksi sekä alan kehittämiseen. Hyvinvointiin liittyvien palveluiden kehittäminen konsultoiden ja uusia palvelukonsepteja luoden myös muille hyvinvointialan yrityksille on tärkeä osa Harmoniaa-koulutuspalveluita. Uusimpana näistä mm. Ympyrätalon apteekki Helsingissä. Kouluttajan ja valmentajan antoisaa työtä on tehty eri-ikäisten koulutettavien parissa reilusti toista vuosikymmentä, joten haasteita otetaan vastaan jatkossakin.

Harmoniaa-sisustupalvelut

Sisustuspalveluiden tavoitteena on löytää parhaat, asiakaslähtöiset ratkaisut, jotka kestävät aikaa sekä sopivat asiakkaan tyyliin, imagoon ja budjettiin.

Hyvää oloa keholle

Luontaishoitopalveluissa kehon oman toiminnan aktivoiminen ja rentoutuminen yhdistyvät kokonaisvaltaiseksi hoitoelämykseksi. Jokaiselle asiakkaalle voidaan tehdä juuri sellainen hoitoyhdistelmä, mitä keho tarvitsee ja minkä asiakkaan ajankäyttö mahdollistaa. Tutustu vyöhyketerapiaan ja muihin täydentäviin hoitoihin!

Oppia koko ikä - kohti kehon ja mielen rauhaa ja hyvinvointia

Yrityksen kolmas palvelutuote on erilaisille ryhmille/yrityksille räätälöidyt koulutuspalvelut. Koulutus- tai konsultaatiopäivät tai viikonloppukurssi voidaan toteuttaa erilaisissa ympäristöissä erilaisille kohderyhmille, esim. kaveriporukalla, TyHy- tai Veso-päivillä ja keskittyä teemoissa esim. itsehoitomenetelmiin, sisustussuunnittelun perusteisiin tai fengshui-koulutukseen. Päivä voidaan suunnitella myös ryhmän omista tarpeista ja toiveista lähtien laajemmaksi kokonaisuudeksi. Yrityksille sopivia teemoja ovat myös tietoisuus ja hyvinvointi työssä sekä konsultointi palveluiden innovatiivisessa kehittämisessä.